Sveriges dramatiska historia

28 Bücher

Historieskribenterna Dick Harrison och Tomas Blom ger oss en inblick i Sveriges historia. Intresseväckande och kunskapsrikt!