Vägar i sorgen

- Lars Björklund, Göran Gyllenswärd

89 Seiten
bookCoverFor

Zusammenfassung

Liv och förlust hör ihop. Därför är sorgen en väsentlig del av våra livsvillkor. Vägar i sorgen behandlar vanliga reaktioner på förlust och visar hur man som medmänniska kan möta den sörjande. I sorgearbetet spelar den sörjandes personlighet en avgörande roll, och här finns kopplingar till livssammanhang, tidigare förluster i livet och anknytningsmönster.

Vägar i sorgen bygger på författarnas mångåriga erfarenhet av möten med sörjande samt aktuell psykologisk kunskap. Det är en tanke- och inspirationsbok för alla som i sin yrkesverksamhet möter människor i sorg psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor, präster och diakoner, liksom för anhöriga och sörjande.

Format:

E-Book

Seiten E-Book:

89

Sprache:

Schwedisch

Erscheinungsdatum:

6.2.2019

Verlag E-Book:

Natur & Kultur

ISBN E-Book:

9789127130753