Sveriges statsministrar under 100 år : Hjalmar Hammarskjöld- Mats Svegfors

bookCoverFor

Zusammenfassung

Hjalmar Hammarskjöld, politiskt obunden statsminister under världskrigsåren 1914–1917, är en av de stora gestalterna i svenskt samhällsliv under 1900-talets första hälft. Han växte upp under små omständigheter i skuggan av ett stolt släktarv.

Vid 29 års ålder blev han professor i juridik, sedermera hovrättspresident, justitieminister, eckle sia stikminister, diplomat och ledamot av Svenska Akademien. Han var en av sin samtids mest respekterade folkrätts experter, under många år ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag.

På ett avgörande sätt bidrog Hjalmar Hammarskjöld till yttre och inre fred.

Hans neutralitetspolitik under statsministeråren vann respekt såväl inom som utom landet, och hans starka ställning i det borgerliga Sverige bidrog till att neutralisera en aggressiv höger under de viktiga år då utvecklingen mot demokrati fullbordades.

Autor*innen:

Format:

E-Book

Teil:

3

Seiten E-Book:

90

Sprache:

Schwedisch

Erscheinungsdatum:

14.9.2012

Verlag E-Book:

Albert Bonniers förlag

ISBN E-Book:

9789100132446

© Albert Bonniers förlag (E-Book)