Ära och minne : studier kring ett motivkomplex i 1700-talslitteratur- Sven Delblanc

330 Seiten
bookCoverFor

Zusammenfassung

Ära och minne är en litteraturhistorisk undersökning som utgår från Gustav III:s kulturpolitik och visar hur genomtänkt, medveten och politiskt beräknande den var. Kungen försökte stimulera uppkomsten även rojalistisk och patriotisk svensk litteratur, en "beredskapslitteratur", som firade stora män och tapperhet. Sven Delblanc söker i sin avhandling sätta kungens strävanden i ett idéhistoriskt sammanhang. I samtiden florerade ett svärmeri för ära och odödlighet, som kungen har kunnat ta upp och omforma efter sina syften. Genom analys av kungens tal vid Svenska akademiens instiftande kommer författaren fram till en omvärdering av kungens avsikter med denna institution: kungen har i hög grad letts av politiska bevekelsegrunder, han ville distrahera svenskarnas politiska intresse och leda dem över till litteraturens harmlösa nöjen. En annorlunda bild Gustav III växer fram.

Autor*innen:
Format:
E-Book
Seiten E-Book:
330
Sprache:
Schwedisch
Erscheinungsdatum:
22.4.2015
Verlag E-Book:
Albert Bonniers förlag
ISBN E-Book:
9789100148508

© Albert Bonniers förlag (E-Book)